Правительство Амурской области

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ

Материалы к доработанному проекту инвестиционной программы на 2020-2024 годы ПАО "ДЭК" по территории Амурской области

19.06.2019 10:06

Адрес документа: economy.amurobl.ru//pages/promyshlennoe-proizvodstvo___/toplivno-energeticheskiy-kompleks_/investitsionnye-programmy-energosbytovykh-predpriyatiy/proekty-investitsionnykh-progra55/materialy-k-dorabotannomu-proektu-investitsionnoy-programmy-pao-dek-po-terrtorii-amurskoy-oblasti/