Правительство Амурской области

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ

Приказ об утверждении корректировки ИПР МУП "Горэлектротеплосеть" на 2016-2019 годы (дата размещения: 03.07.2019)

03.07.2019 14:50

Адрес документа: economy.amurobl.ru//pages/promyshlennoe-proizvodstvo___/toplivno-energeticheskiy-kompleks_/investitsionnye-programmy-elektrosetevykh-predpriyatiy/utverzhdennye-investitsionnye-programmy/mup-gorelektroteploset/prikaz-ob-utverzhdenii-korrektirovki-ipr-mup-gorelektroteploset-na-2016-2019-gody-data-razmeshcheniya/