Правительство Амурской области

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ

Приказ об утверждении ИПР МУП "Горэлектротеплосеть" на 2020-2024 годы (дата размещения: 03.07.2019)

03.07.2019 14:52

Адрес документа: economy.amurobl.ru//pages/promyshlennoe-proizvodstvo___/toplivno-energeticheskiy-kompleks_/investitsionnye-programmy-elektrosetevykh-predpriyatiy/utverzhdennye-investitsionnye-programmy/mup-gorelektroteploset/prikaz-ob-utverzhdenii-ipr-mup-gorelektroteploset-na-2020-2024-gody-data-razmeshcheniya-03-07-2019/